شنبه، آذر ۰۳، ۱۳۸۰

و اما يک خبر بسيار مهم از ايسنا

دانشجوي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي موفق به تكميل پروژه كنترل دورموتور سه فاز القايي به روش SPWN شد
به گزارش خبرنگار گروه فني مهندسي ايسنا، هدف از اين پروژه كنترل دور حلقه بسته موتور سه فاز القايي در دو جهت با استفاده از كنترل ديجيتالي است