سه‌شنبه، آبان ۲۲، ۱۳۸۰

مهمترين تفاوت خاتمي با بقيه مسوولان ايران چه قديم ، چه حال اين است که خاتمي قبل از حرف زدن فکر مي کند . باور نداريد مصاحبه اخير او را ‌‌ نگاه کنيد