شنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۰

هيچ دقت کرده ايد که اصلاح طلبان در مخالفت با قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره به هر دليلي از کيفيت پايين برنامه هاي صدا و سيما تا عدم امکان اجراي قانون به دليل کوچک شدن اندازه آنتنهاي جديد اشاره مي کنند جز اين موضوع بديهي که آدمها حق دارند در چهارديواري خانه شان هر برنامه اي را هر چقدر هم مبتذل باشد نگاه کنند!