چهارشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۰

جمله قصار از دکتر رحماني معاون سياسي سازمان صدا سيما

"آمريکا در تحولات افغانستان براي خود نقش محوري قايل بود ولي پيروزيهاي ائتلاف شمال محاسبات آمريکا و متحدان آن را بر هم زد"