دوشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۰

!هيچ دقت کرده ايد که در دستگاه قضايي ايران جز دو نوع مرسوم دادگاه علني و غير علني نوع سومي هم وجود دارد که در آن حتي متهم و وکيلش هم اجازه حضور در دادگاه را ندارند