چهارشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۰

مملکت از اين بي در و پيکرتر نمي شود . شوراي عالي انقلاب فرهنگي برداشته همين طور براي خودش کلي قانون در مورد اينترنت تصويب کرده است . يکي نيست بگويد آخر شما اين وسط چه کاره ايد؟
راستي چرا اين دسته از قوانين از جهت مطابقت با شرع و قانون اساسي چک نمي شوند؟