یکشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۰

طرح هفت ماده اي وحيد هراتي براي بازگشت صلح به افغانستان

1) از مقام رهبري خواسته شود در سخنراني هفته بعد خود راه حل مشکلات افغانستان را ارائه دهند.
2) کميته ويژه پيگيري رهنمودهاي رهبري زير نظر قوه قضاييه آغاز بکار کند.
3) از تمام مدعيان حکومت در افغانستان خواسته شود مدارک خود را تا آخر وقت اداري به شوراي نگهبان تحويل دهند.
4) به منظور پيشگيري از رقابت ناسالم بين کانديداها شوراي نگهبان صلاحيت همه را رد کند.
ظاهر شاه به دليل وابستگي به خاندان پهلوي ، دوستم به دليل تعلقات مارکسيستي ، دکتر عبدالله به دليل عدم رعايت پوشش اسلامي ، رباني به دليل اعتياد، ژنرال فهيم به دليل وابستگي به نيروهاي نظامي و بقيه به دليل عدم وقت کافي براي رسيدگي
5) در صورت اعتراض آمريکا و سازمان ملل از آيت الله يزدي خواسته شود با جوابهاي دندان شکن خود روکم کني کند.
6) به دليل عدم وجود نامزد انتخاباتي از آيت الله شاهرودي خواسته شود حال که لطف کرده اند مشکلات ايران و عراق را حل کرده اند يک سري هم به مشکلات افغانستان بزنند.
7) بعد از برقراري ثبات و آرامش از آقاي هاشمي خواسته شود بروند آنجا را سازندگي کنند.

اگر با اين تفاصيل مشکلات افغانستان حل نشد هم که چيزي را از دست نداده ايم. تازه مي شود مثل الانش.