جمعه، آبان ۲۵، ۱۳۸۰

به نظر حقير آمريکا براي پيدا کردن بن لادن بايد از نيروي انتظامي ايران کمک بخواهد . وقتي اين نيرو چنانچه آقاي قاليباف فرموده اند مي تواند بدون وارد شدن به منزل افراد و تجسس در ملک شخصي آنان بفهمد که چه کساني آنتن ماهواره دارند لابد مي تواند حتي بدون رفتن به افغانستان هم جاي بن لادن را پيدا کند.