چهارشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۰

طرح پنج فوريتي مجلس در استفساريه قانون انتخابات

در ماده 107 قانون انتخابات آمده است :
" نمايندگان مجلس توسط مردم انتخاب مي شوند" نظر به اين که لفظ مردم در قانون انتخابات مبهم است بدين گونه مجلس نظر خود را اعلام مي کند . در اين قانون منظور از مردم عبارت است از همه آدمهايي که شناسنامه ايراني دارند . آدم هم عبارت است از گونه اي از پستانداران که معمولا عقلشان از بقيه حيوانات کاملتر است .شناسنامه هم چند برگ کاغذ است که نشانه هويت آدمها محسوب مي شود.
لازم است اکيدا اعلام شود که اگرچه به نظر مي آيد همه اعضاي شوراي نگهبان جزيي ازمردم باشند اما همه مردم جزيي از شوراي نگهبان نيستند.
در اين قانون منظور از مجلس نهادي است که در گذشته رسم بود قانون تصويب کند و اکنون کار آن را شوراي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مي دهند. مجلس در حال حاضر تنها قوانيني را تصويب مي کند که شوراي نگهبان آنها را رد مي کند.
منظور از نماينده هم يک آدمي است که در مجلس کار مي کند . اين که نماينده در مجلس چه کار مي کند چندان مهم نيست چون درحقيقت نماينده اصلا کاري نمي تواند بکند.

ضمنا در آخرين لخظات چاپ متوجه شديم شوراي محترم نگهبان به چهارده دليل اين استفساريه را خلاف شرع دانست.