شنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۰

تقديم به آقاي گويا و پشت پرده خبرش

شنيده ايم که آقاي ه-ر-ا-ت-ي- (به دليل توصيه بعضي از دوستان و استقبال بي نظير خوانندگان از چسباندن حروف به هم معذوريم) همراه با زن عمويش صغرا خانم با يک کيسه پر از پول در هنگام خروج از کشور در پاويون فرودگاه توسط نگهبان بازرسي مورد تطميع قرار مي گيرند و بعد در حالي که شواهد فراواني در دست است که کشور توسط آقاي هراتي به تاراج رفته است نگهبان پولها را بر مي دارد و به دوست دخترش که اتفاقا پسر يکي از مقامات با نفوذ است مي دهد . به هر حال شنيده شده است که به دليل تهديد قوه قضاييه روابط نگهبان و دوست دخترش در هاله اي از ابهام است.
سايت خبري گويا که همواره هدفش کسب رضايت کليک کنندگان بوده است به خوانندگانش اطمينان مي دهد که آنها را در جريان اخبار تکميلي اين روابط که از منابع بسيار موثق به دست مي آيد برساند.