پنجشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۸۰

امروز به اين دليل واضح که هيچ کدام از مسوولان مملکتي -البته جز حسين آقاي گل- هيچ نطق غرايي ايراد نکرده اند هيچ طنزي هم براي نوشتن وجود ندارد!