دوشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۰

نظر به اين که امروز تبليغ مردمسالاري ديني از اوجب واجبات است ، پيشنهادهاي زير ارايه مي شود . باشد که مقبول افتد
الف) بازداشت همه مخالفين مردمسالاري ديني اعم از ريز و درشت ، دولتي و غير دولتي
ب) توقيف همه نشرياتي که مروج دموکراسي ليبرال هستند
ج) رد صلاحيت همه کانديداهايي که با مردمسالاري ديني مخالفند
د) برگزاري يک ميزگرد در تلويزيون با حضور محمد جواد لاريجاني و امير محبيان
ه) برگزاري جشنواره فيلمهايي که مردمسالاري ديني را تبليغ مي کنند
و) تشکيل کميته ويزه پيگيري مردمسالاري ديني در قوه قضاييه
ز) چاپ کتب و نشريات مرتبط با موضوع از قبيل "مردمسالاري ديني در 10 هفته" و "خودآموز مردمسالاري ديني"
ح) توليد کليپ تلويزيوني " اي مردمسالاري ديني ، قربانت بروم که تو چقدر نازي"