یکشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۰

چند کشف بزرگ که دنيا را تکان داد
الف) نماينده بابل گفت: شادي جوانان في نفسه منفي نيست.
ب) معاون فرهنگي وزارت ارشاد گفت : توسعه فرهنگي با خمپاره و تانک محقق نمي شود.