شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۰

روزنامه رسالت امروز در گفتگو با "مردم" از قول آنان نوشته است که " 13 آبان يعني اعلام نفرت از آمريکا ". اين روزنامه تمام حرفه اي براي اين که نشان دهد که واقعا با "مردم" مصاحبه کرده است و نه با کادر تحريريه خودش شغل افراد را نوشته است که مثلا يکي دانشجوست يکي معلم يکي کارمند و ... . فقط يک اشتباه کوچک موقع چاپ عکسهاي "مردم" کرده اند و اين که حواسشان نبوده همه مردهاي ايراني ريش ندارند همچنان که همه زنان ايراني چادري نيستند.