یکشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۸۰

و اين هم يک پيام تلفني به روزنامه نوروز و پاسخ روزنامه به آن

" آقاي خاتمي چه در داخل و چه در خارج مدام از آزادي و گفتگوي تمدنها سخن مي گويند در حالي که ما در ايران شاهد عکس آن هستيم و مدام آزادي ها محدود مي شود. اين چگونه قابل توجيه است؟"

نوروز : قابل توجيه نيست ولي قابل فهم است.