پنجشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۰

ايرنا از حمايت يک روزنامه محلي پاکستاني چاپ پيشاور از اظهارات آيت الله خامنه اي درباره سياستهاي آمريکا و مخالفت با برقراري روابط تهران و واشنگتن خبر داده است.
اين که کسي حرفي بزند و بعد براي پيدا کردن يک موافق مجبور شد روزنامه هاي محلي پاکستان را ورق زد هم براي خود حکايتي دارد