سه‌شنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۰

امروز در دانشگاه با يک دختر پاکستاني که در يک خانواده سني بزرگ شده بود ولي در 17 سالگي شيعه شده بود صحبت مي کردم . در مورد ايراني هاي دانشکده که حدودا ده تايي مي شوند حرف مي زديم . به اين نتيجه رسيديم که من از همه شان مذهبي تر هستم . پس حسابش را بکنيد چقدر آنها لامذهب هستند!
قربان جمهوري اسلامي بروم با اين انقلاب صادر کردنش.