شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۰

وزير اطلاعات همچنين در اتيات تحليل خود از شاديهاي خياباني گفته است که بعد از بازي ايران و امارات با لباس مبدل به ميان مردم رفته است و از نزديک شاهد رفتار جوانان بوده است .
فکر نمي کنيد در اين دوره زمانه درک اين جور مسايل يک خرده ساده تر از اينهاست و نياز به اين دردسرها ندارد !