سه‌شنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۰

اين مقامات ايران که اين قدر با حمله آمريکا به افغانستان مخالفت مي کنند يادشان رفته که وقتي طالبان چند تا از ديپلماتهاي ايراني را کشت چند صد هزار سرباز به مرز فرستادند و تا آستانه جنگ با افغانستان پيش رفتند . اگر هم حمله نکردند به اين دليل نبود که نگران جان مردم (برادران سابق) افغانستان بودند بلکه در کمال تعجب عقلشان به اين موضوع رسيد که جنگ با طالبان برنده ندارد.