دوشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۰

همزمان با اين که مديرعامل ايسنا گفت "رابطه با آمريکا غير اخلاقي است" خبرنگار ما موفق شد گزارشهاي زير را از چند نقطه تهران تهيه کند
الف) درگيري در يکي از خيابانهاي شهر
اولي : فلان فلان شده , خواهرت با آمريکا رابطه برقرار کنه
دومي : فحش ناموسي مي دي , مرتيکه اخلاقت کجا رفته
ب) مراسم خواستگاري
مادر داماد : به به , عجب دختر ماهي داريد
پدر عروس : بله ديگر , دختر ما تازه نه با آمريکا رابطه برقرار مي کنه نه با انگليس
مادر داماد : پس ماشالله از هر انگشتش يک هنري مي باره
ج) مادر و فرزند
فرزند : مامان , ببين مشقامو خوب نوشتم
مادر : آره پسرم , اگه تا آخر شب با آمريکا هم رابطه برقرار نکني مي گم بابا فردا برات يک شکلات بخره