یکشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۰

هيچ دقت کرده ايد بعضي مسوولان ايران به جاي اين که بگويند ايران مي تواند با آمريکا رابطه برقرار کند مي گويند ايران مي تواند با همه کشورهاي دنيا جز اسراييل رابطه داشته باشد! مثلا آقاي بهزاد نبوي در اينجا