چهارشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۰

افاضات اخير آقاي هاشمي رفسنجاني جدا از بار فلسفي و معنوي فراواني که دارد به نظر حقير متضمن کنايه هاي زيرکانه اي به اوضاع جاري کشور است

مثلا وقتي ايشان مي گويند : "ماجراجوييهاي عراق و آمريکا جهان را آبستن حوادث جديدي مي کند" منظورشان اين است که " ماجراجوييهاي مجلس و دولت کشور را آبستن حوادث جديدي مي کند "

يا وقتي ايشان مي گويند : "همگان مي دانند که براي حل مسائل منطقه بايد روي ايران حساب باز شود" منظورشان اين است که " همگان مي دانند که براي حل مسائل کشور بايد روي مجمع تشخيص مصلحت نظام حساب باز شود"

يا وقتي ايشان مي گويند : "نسبت دادن اين تحولات به آمريکاييها در حقيقت ناديده گرفتن مقاومت طولاني مردم افغانستان است "منظورشان اين است که " نسبت دادن اين تحولات به دولت بعد از دوم خرداد در حقيقت ناديده گرفتن زحمات فراوان دولت سازندگي است"

يا وقتي ايشان مي گويند : "اگر بمبارانهاي آمريکا بعد از يازده سپتامبر بود ولي کسي نبود که با تضعيف طالبان حرکت کند چه اتفاقي مي خواست بيفتد؟" منظورشان اين است که " اگر تلاشهاي دولت بعد از دوم خرداد بود ولي مقام رهبري نبود که با پيامهاي روشنگرانه شان دولت را راهنمايي کنند چه اتفاقي مي خواست بيفتد؟"