شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۰

و اين هم بخشهايي از مقاله الترا پست مدرن نويسنده ورزشي روزنامه کيهان
"هيچگاه کشورهاي عربي و اسلامي در دوران مدرنيته ورزش بواسطه اعمال سياستهاي استعماري و غير دموکراتيک کميته بين المللي المپيک از مقوله فرهنگي و تربيتي ورزش بهره گيري نداشتند که حاصل آن عدم تکامل صدها ميليون انساني است که بواسطه برخورداري از فرهنگ ديني هرگز پديده ناپسند اختلاط را که محور استعمار در ورزش است را نپذيرفتند "
" اين نهضت برحق -حذف اختلاط در ورزش- و حرف نگفته در جهان اسلام کمکي است به استحکام هر چه بيشتر پايه هاي اسلام ناب محمدي چرا که اصولا مقوله ورزش دومين پديده اجتماعي بعد از هنر محسوب مي شود . قدر مسلم اگر اهداف اين نهضت در دنيا منعکس گردد گوش دنيا متوجه اين فکر و انديشه بر حق خواهد شد . گرچه باور اين انديشه در شرايط کنوني تقيل به نظر مي رسد ولي آنقدر پشتوانه آن منطقي و دموکراتيک است که بايد آن را به منزله نوري در تاريکي به حساب آورد "