دوشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۰

نظر به اين که ممکن است بلازويچ بخواهد براي بازي آينده از بازيکنان جديد استفاده کند ، افراد ذيل همراه با مهارتها و ايرادهايشان معرفي مي شوند
محمد خاتمي : گاهي مواقع شوتهاي زيبايي مي زند ولي اکثر مواقع بيش از اندازه توپ را در پايش نگه مي دارد و در شرايطي که مي تواند با پاسکاري گلي به ثمر رساند با تعللهاي بيجا فرصت را از دست مي دهد
علي خامنه اي : کافي است ايران از تيم مقابل جلو باشد تا ايشان اشتباهي به دروازه خودمان چند تا گل بزنند و باعث باخت تيم شوند
هاشمي رفسنجاني : فقط بلد است با دست گل بزند
حسن حبيبي : در جايگاه تماشاچي ها بازي را تماشا مي کند
هاشمي شاهرودي : تکل از پشت زياد مي کند ولي اخراج که نمي شود هيچ کارت زرد هم نمي گيرد
مصباح يزدي : پالنگي خوب مي زند . اعتقاد دارد فقط يک جور توپ را مي شود شوت کرد
محمدرضا عارف : در هر پستي دفاع ، دروازه، حمله، هافبک مي تواند بازي کند
محسن نوربخش : در هر ترکيب تيمي و با هر بازيکني مي تواند بازي کند
غلامحسين کرباسچي : خيلي خوب بازي مي کند ولي دست آخر به اين ادعا که دوپينگ کرده از ادامه بازيها محروم مي شود
مجلس ششم : هر گلي مي زند داور آفسايد مي گيرد

بعنوان يک قاعده کلي بهتر است هيچ يک از مسوولان مملکتي هد نزنند چرا که ضريب جهندگي توپ با اجسام توخالي کوچک است و برد ضربه بسيار کم خواهد بود