دوشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۱

بر طبق يک نظرسنجي که در سال ۱۹۹۶ انجام شده ولي اخيرا منتشر شده از ميان ۴۴۰۰۰ راهبه کاتوليک که مورد پرسش قرار گرفته اند ۴۰٪ از نوعي ناراحتي جنسيتي (Sexual trauma) رنج مي برند. کارشناسان اظهار اميدواري کرده اند که نتايج اين نظرسنجي هشداري باشد براي کليساي کاتوليک تا نسبت به اين موضوع نگران شود. کليسا هم در واکنش گفته که اين نظرسنجي را بررسي خواهد کرد.

داشتم به يک نظر سنجي فکر مي کردم در حوزه هاي علميه خودمان. در مورد هم جنسگرايي در ميان روحانيون يا حتي چندهمسري.