یکشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۱

خبر مهم از واحد مرکزي خبر:

دانش آموزي در 15 دقيقه 500 پشتک زد.
وي مي خواهد فاصله 1430 متري منزل تا مدرسه را با پشتک زدن طي کند.