چهارشنبه، دی ۱۸، ۱۳۸۱

داشتم تو بلاگ نما يک چرخي مي زدم متوجه يک نکته جالب شدم. کلي از دوستان وبلاگ نويس که در وبلاگشان از صدر تا ذيل مطلب سياسي مي نويسند، وبلاگشان را در بخش اجتماعي ثبت نام کرده اند!

ياد مادرم مي افتم که هميشه به من مي گويد دنبال سياست نروم چون پدر مادر نمي شناسه!