سه‌شنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۱

هفته پيش در مونترال رفته بودم ويدئو کلوپ ايراني ها فيلم بگيرم. طرف دو تا عکس شاه يکي زده بود اين ور مغازه يکي آن ور. بعدش هم داشت پاي تلفن روز زن را تبريک مي گفت. حالا نمي دانم طرف آخر تساهل بود يا فقط به فکر جيبش بود. هر فيلم ايراني هم که مي خواستيد چه ضدشاهي چه ريددام دا دام دامي داشت.