چهارشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۱

من ‌NGO مي سازم پس هستم!

يکي وقت دارد برود ببيند مي تواند يک سري حديث و آيه پيدا کند در باب فوايد NGO سازي. لااقل بعد مي توانيم بگوييم از اسلام در مملکت ما يک استفاده بدردبخور مي شود!