سه‌شنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۱

فکر مي کنيد آن چه کالايي است که قاچاقش به ايران هم بسيار درآمد زاست، هم نسبتا کم خطر است و هم از همه مهمتر نه تنها خيلي غيراخلاقي نيست بلکه مي توانيد خودتان را هم توجيه کنيد که خيلي کار خوبي داريد مي کنيد. جواب در قسمت نظرات!