جمعه، دی ۲۰، ۱۳۸۱

اين که محافظه کاران براي بستن روزنامه اي مثل حيات نو دنبال دليل يا بهتر بگوييم بهانه مي گردند خودش کلي مايه خوشحالي است!

توضيح تکميلي : عرض نکردم. بهار را بدون هيچ دليل يا بهانه اي بستند. اين رفتار محافظه کاران يک کم زيادي بچه گانه است. مي خواهند بهار را ببندند يک روزنامه ديگر را گير مي آورند گرد و خاک مي کنند و بعد تو اين شلوغ و پلوغي کار اصلي خودشان را مي کنند.
مي خواهيد ببنديد خوب ببنديد ديگه. اين قرتي بازي ها ديگه چيه!