جمعه، بهمن ۱۱، ۱۳۸۱

آدم قحطي بود اين رفيق بنگالي بنده امروز به من گير داده بود که چرا نمازجمعه نمي روم. مي گفت يک حديث هست که ميگه اگر سه هفته متوالي نمازجمعه نري فلان و بهمان ميشه و بعد بايد توبه کني و ...
نمي دانستم به انگليسي چي ميشه. مي خواستم بهش بگم برو خدا روزيت رو يک جاي ديگه حواله کنه.

و اما يک جمله معترضه هم اين که اگر نماز جمعه هاي اين جا برويد بعد به ارواح امامي کاشاني و بقيه هزار تا سلام و صلوات مي فرستيد. طرف تو نمازجمعه داشت يک ساعت آيه و حديث مي خواند که چرا بايد به پدر و مادر نيکي کرد. يه چيزي تو مايه کتاب ديني سوم دبستان.