سه‌شنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۱

شماره جديد ماهنامه آفتاب در اينترنت منتشر شد.

نامه ۱۰۰ دانشجوي پلي تكنيك به حامد كرزاي رئيس دولت افغانستان را بخوانيد. بامزه است!