یکشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۱

خيلي ها مثل نويسنده اين مقاله اعتقاد دارند تغيير رژيم عراق توسط آمريکا يک طورهايي مثل کودتا عليه مصدق مي ماند. اگر چه در کوتاه مدت منافع آمريکا را تامين مي کند، اما در دراز مدت به ضرر آمريکا خواهد بود. هم چنانکه کودتا عليه مصدق در نهايت افراط گرايي در ايران را تقويت کرد و منجر به انقلاب اسلامي شد.