پنجشنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۱

به نظر من" كشف حجاب " توسط رضاخان يك اشتباه بزرگ بود كه هنوز هم ما داريم چوب آن را مي خوريم. اشتباه نه به اين خاطر كه رضاخان به زور زنان مملكت را مجبور به برداشتن حجاب كرده. اشتباه به اين دليل كه آن كار افراطي بود كه تفريط هاي امروز را باعث شده است. حجاب اجباري دقيقا واكنش متقابل به كشف حجاب است. همچنان كه بنيادگرايي بعد از انقلاب در ايران هم واكنش به روند دين زدايي دوران پهلوي است.