چهارشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۱

هيچ دقت کرده ايد فرويد بزرگترين روانکاو همه تاريخ در مملکت ما در يک جمله خلاصه مي شود. همان کسي که گفت هر کس مي تواند با هر کس ديگر سکس داشته باشد.
در به لجن کشيدن آدمها بي نظيريم.