سه‌شنبه، دی ۲۴، ۱۳۸۱

شرمنده اخلاق ورزشکاريتان، ولي من نمي توانم باور کنم کاريکاتور روزنامه حيات نو سهوا چاپ شده باشد!