دوشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۱

فروشگاههاي زنجيره اي KFC يا Kentucky Fried Chicken يا همان که ما تو ايران بهش مي گوييم کنتاکي به زودي يک رقيب تازه پيدا مي کند. HFC يا Halal Fried Chicken را يک فرانسوي تونسي الاصل دارد راه مي اندازد. بعد از اين که اين آقا با فروش مکه کولا به جاي کوکا کولا به مسلمانان کلي پولدار شد حالا تصميم به توسعه کارش گرفته است.

اين ۱۱ سپتامبر هم هرچقدر اسباب دردسر مسلمانان شد براي بعضي ها هم که فعلا نان شده است.