دوشنبه، آذر ۱۸، ۱۳۸۱

نويسنده فهيم روزنامه وزين USA Today فرموده اند که چون در ايران پتانسيل برقراری دموکراسی بسيار بيشتر از عراق است بنابراين اگر آمريکا به ايران حمله کند برخلاف مورد عراق ديگر لازم نيست نگران خلا قدرت باشد!

اگر خيلی اعصابتان خط خطي نيست بقيه اش را هم بخوانيد!