شنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۱

من نمي فهمم اين حرف آقاي عبدالعلي بازرگان که "ربطى به اسلام ندارد، به خودشان مربوط است " يعني چه؟ اصلا کي گفته ايني که مصباح يزدي ميگه اسلام نيست و اوني که بازرگان ميگه اسلام است؟ به نظر من بهتره بگوييم اين اسلام بازرگان است اين هم اسلام مصباح يزدي