دوشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۱

نزديک بود فراموش کنم که ميشه روزنامه اي هم درآورد که ارزش خواندن داشته باشه. ولي خوشبختانه فعلا که داره بهار در مياد. راستي اگر خيلي خره روزنامه خواندن اينترنتي هستيد بدانيد که بهار را مثل آن قديميها، نشاط و صبح امروز مي شود قبل از اين که همه صفحه هايش روي اينترنت برود بخوانيد. آدرس هر صفحه را جداگانه تايپ کنيد.