یکشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۱

يکي از مهمترين دلايل عقب ماندگي کشورمان ايران اين است که ما ايراني ها پشت سر همديگر زياد حرف مي زنيم!