چهارشنبه، دی ۰۴، ۱۳۸۱

پيشنهاد مي کنم همه اصلاح طلبان يک نامه دسته جمعي خطاب به مردم ايران بنويسند و بگويند همچنان پايبند به راهي که مي روند هستند و اگر درآينده در دادگاهي خلاف آن را گفتند تحت تاثير بازجويي و شکنجه خواهد بود.