یکشنبه، آذر ۱۷، ۱۳۸۱

۲۰ نفر ايرانی با يک بلندگوی ۵ مگاواتی مي شود راهپيمايی ايرانيان مقيم تورنتو در حمايت از جنبش دانشجويی ايران!

نمی دانم چرا همين که يک نفر يک هفته در خارج از ايران زندگي کنه به اين فکر مي افته که همين الانه تو ايران انقلاب بشه!

مزروعی يک حرفی می زنه. اگر منظورش به احزاب و جريانهای سياسی باشه می گن نظر و عقيده اش را گفته ، اگر منظورش رهبری باشد می شه توهين به آرمانها و ارزشهای يک ملت!

خبر اين که يک ناو جنگی آمريکايی با يک کشتی ماهيگيری ايرانی تصادف مي کند ناو آمريکايی شکاف برمی دارد!

داشتم فکر می کردم که احتمالا همون قدر که مردم ايران از مجاهدين خلق نفرت دارند، مردم عراق هم بايد از مجلس اعلای شيعيان عراق و گروه آيت الله حکيم نفرت داشته باشند. حالا چطوری اينها مي خواهند برگردند عراق برن تو حکومت!

کسی که يک خرده اقتصاد خونده می تونه به من بگه چرا در حالی که دولت کلی پول تو صندوق ذخيره ارزی داره ميره از بانکهای خارجی برای تکميل طرحهای نيمه تمام پول قرض می کنه؟ يعنی اگه پول برداشتن از صندوق باعث افزايش نقدينگی و تورم می شه خب حالا چه فرقی می کنه اين پول رو از يک جای ديگه برداشت؟