یکشنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۱

شايد خيلي ها از نبود قانون مشخصي در مورد اينترنت اين روزها خوشحال باشند، اما احتمالا در درازمدت اگر بر سايتهاي خبري ايراني در اينترنت نظارت نشود، اسباب دردسر خواهد شد. کافي است بنگريد به اخباري که اين روزها در اين سايتها چاپ مي شود. اول گفته مي شود گوشت هاي آلوده را سپاه وارد کرده و کارخانه کاله که مال ناطق نوري است با آنها کالباس درست کرده. بعدش هم عليرضا نوري را کشتند چون داشت ته توي ماجرا را در مي يافت. حالا هم که اصلا مي گويند گوشتي آلوده نبود. از آن طرف يک سايتي مي گويند عليزاده به ارتباط با اسراييل و آمريکا متهم شده است. يک سايت ديگر مي گويد شريعتمداري از کيهان دارد مي رود به معاونت قوه قضاييه. بعد اکيدا تکذيب مي شود. سايت يه خبر و دريچه هم که تا دلتان بخواهد اخبار دروغ و غير دروغ دارد. اين وضعيت در شرايطي که فضاي داخل کشور هم بسته است به يک هرج و مرجي مي انجامد که در درازمدت به نفع هيچکس نخواهد بود.