سه‌شنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۱

چند روز پيش ، شوراي صنفي دانشگاه ما صدمين سالگرد تاسيس خودش را جشن گرفت. فهميدين چي گفتم؟ صدمين! صد سال است تو اين مملکت دارند تمرين مدنيت مي کنند که حالا به اين جا رسيده اند.