یکشنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۱

در صفحه IT روزنامه حيات نو اقتصادي که گويا توسط همين دوستان وبلاگ نويس اداره مي شود خبري دارد درباره طرح شهر اينترنتي کردن کرج. فاز دوم طرح اين است که شما اگر مريض شديد ديگر لازم نيست دکتر برويد. علايم بيماريتان را براي دکتر ايميل مي زنيد و دکتر هم دواهاي لازم را به يک جاي ديگر ايميل مي زند. آنها هم مي روند دوا را خودشان مي خرند مي آورند دم در خانه تان.

احتمالا اگر هم آدم ديد دارد مي ميرد، مي تواند يک ايميل بزند بگويد بيايند نعشش را جمع کنند.