جمعه، آذر ۱۵، ۱۳۸۱

امروز دوستی تعريف می کرد از يک ايرانی که اوايل انقلاب در ۱۵ سالگی به زندان می افتد و ۳سالی در آنجا می ماند. بعد هم به صورت پناهنده به کانادا می آيد و الان ۱۵ سالی است اين جاست و کسب و کار و خانواده ای دارد. حال پدرش در ۸۰ سالگی سخت بيمار است و او هوايی شده که به ايران برگردد. اين دوست من هم مي خواست بداند که به نظر من رفتن به ايران برای چنين فردی در اين شرايط منطقي است يا نه؟

داشتم به اين فکر می کردم که می گويند بی قانونی به مراتب بدتر از قانون بد است. به اين بنده خدا بگويند که آقا اگر برگردی اعدام می شوي لااقل تکليف خودش را مي داند نه مثل الان که هيچ شهودی از اتفاقی که خواهد افتاد ندارد.