شنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۱

با اين رفيق پاکستانيم گپ مي زدم. ازش پرسيدم آيا نخست وزيرهای پاکستان در ملاعام مشروب می خورند يا نه. مي گفت مشرف اين کار رو نمی کنه ولی ذوالفقار بوتو مشروب می خورده. يک بار هم مسلمانهای پاکستان در يک مصاحبه ازش مي پرسند که چرا مشروب مي خوره؟ بوتو ميگه : من روزی ۲۰ ساعت کار مي کنم خب بايد مشروب هم بخورم ولي شما روزی ۲۴ ساعت مي خوابيد خب مشروب لازم نداريد.

بوتو بعدها با کودتای نيمه آمريکايی ضياالحق از صحنه سياست کنار رفت.