جمعه، دی ۰۷، ۱۳۸۰

صحبتهاي لقمانيان، نماينده همدان در مورد ويرانه تر شدن قوه قضاييه در دوران هاشمي شاهرودي به قول معروف مثل تف سربالا مي ماند. اگر قوه قضاييه شکايت نکند يعني اين که حرفهاي او درست است و اگر شکايت بکند و او را به زندان بيندازد خود بيش از هر چيز نشانه ويراني قوه قضاييه است که يک نماينده را به خاطر چنين حرفهايي به زندان مي اندازد.